Δημόσια Διαβούλευση Στρατηγικού Σχεδίου ΕΠ 2015-2019 Δήμου Κιλελέρ

Την:2 Δεκεμβρίου 2015
Σχολιασμός ανενεργός

ce7646a74c54cecf1c05442c71f02147_XLΤο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής και οργανωτικής-λειτουργικής ανάπτυξης, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Ο Δήμος Κιλελέρ, στο πλαίσιο κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019, θέτει σε δημόσια διαβούλευση το Στρατηγικό Σχέδιο, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 274/2015 απόφαση του ΔΣ Κιλελέρ και προσκαλεί τους πολίτες του Δήμου, τους τοπικούς φορείς και συλλόγους να συμβάλλουν στην εκπόνησή του.

Μέσω της διαβούλευσης δίνεται η δυνατότητα να καταγραφούν οι απόψεις και οι προτάσεις πολιτών, φορέων αλλά και κάθε ενδιαφερόμενου, αναφορικά με τους άξονες, τα μέτρα και τους γενικούς στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος, όπως αυτά παρουσιάζονται στο Στρατηγικό Σχέδιο.

Για το σκοπό αυτό έχει αναρτηθεί ειδικό ερωτηματολογίο, το οποίο οι πολίτες μπορούν να συμπληρώσουν και να καταθέσουν μέχρι 15/12/2015.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε, τη σχετική ιστοσελίδα του Δήμου Κιλελέρ

Απαγόρευση άσκησης εμπορικών δράσεων στο κτίριο του πρώην αστυνομικού σταθμού Χάλκης

Την:5 Αυγούστου 2015
Σχόλια
ανενεργά

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κιλελέρ αποφάσισε ομόφωνα στη συνεδρίαση της 30/7/2015 την έκδοση κανονιστικής απόφασης για την προστασία του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της Τοπικής Κοινότητας Χάλκης της Δημοτικής Ενότητας Πλατυκάμπου του Δήμου Κιλελέρ, που αφορά το κτίριο του τέως Αστυνομικού Σταθμού Χάλκης. Η απόφαση καθορίζει την απαγόρευση άσκησης εμπορικών δράσεων στο συγκεκριμένο ακίνητο και συγχρόνως ορίζει ότι το ακίνητο προορίζεται να εξυπηρετήσει δραστηριότητες του Δήμου Κιλελέρ και της Τοπικής Κοινότητας Χάλκης….

Περισσότερα...

Προμήθεια έξι (6) πινακίδων για προειδοποίηση ανωμαλίας οδοστρώματος

Την:12 Δεκεμβρίου 2014
Σχόλια
ανενεργά

Κύριοι Σύμβουλοι, επειδή το οδόστρωμα στις οδούς Κούμα (στο ύψος της οικίας του κ.Θυμάκη Κων/νου), Θεμιστοκλέους (στο ύψος της οικίας του κ.Μαραγγούλη Αποστόλου) και Ανδρούτσου (στο ύψος της οικίας του κ.Τσιούπρα Αθανασίου) παρουσιάζει ανωμαλία λόγω του ρήγματος, προτείνω την προμήθεια και τοποθέτηση στα σημεία αυτά προειδοποιητικών πινακίδων. Το Συμβούλιο Αφού άκουσε τον Πρόεδρο, έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις του άρθρου του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και μετά από διαλογική συζήτηση…

Περισσότερα...

Δημιουργία δύο θέσεων στάθμευσης δικύκλων

Την:12 Δεκεμβρίου 2014
Σχόλια
ανενεργά

Κύριοι Σύμβουλοι, επειδή δεν υπάρχει καθορισμένος χώρος στάθμευσης δικύκλων με αποτέλεσμα να σταθμεύουν σε διάφορα σημεία στο κέντρο του χωριού δυσχεραίνοντας την διέλευση πεζών και οχημάτων προτείνω την δημιουργία δύο χώρων στάθμευσης δικύκλων. Το Συμβούλιο Αφού άκουσε τον Πρόεδρο, έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις του άρθρου του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και μετά από διαλογική συζήτηση και σκέψη Αποφαίνεται Ομόφωνα Προτείνει την δημιουργία δύο χώρων στάθμευσης δικύκλων ήτοι: Επί της…

Περισσότερα...

Τοποθέτηση στηρίγματος στη σκάλα της εισόδου του κοινοτικού καταστήματος

Την:12 Δεκεμβρίου 2014
Σχόλια
ανενεργά

Κύριοι Σύμβουλοι, επειδή οι ηλικιωμένοι κάτοικοι δυσκολεύονται να ανέβουν τη σκάλα του Κοινοτικού γραφείου προτείνω την τοποθέτηση στηρίγματος στον τοίχο της σκάλας. Το Συμβούλιο Αφού άκουσε τον Πρόεδρο, έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις του άρθρου του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και μετά από διαλογική συζήτηση και σκέψη Αποφαίνεται Ομόφωνα Προτείνει την τοποθέτηση στηρίγματος στον τοίχο της σκάλας του κοινοτικού καταστήματος.

Περισσότερα...

Σύνταξη τεχνικής έκθεσης για την κυκλοφορία των οχημάτων στο εσωτερικό οδικό δίκτυο του οικισμού

Την:12 Δεκεμβρίου 2014
Σχόλια
ανενεργά

Κύριοι Σύμβουλοι, επειδή στο οδικό δίκτυο του οικισμού η σήμανση για την κυκλοφορία των οχημάτων έχει γίνει χωρίς κάποια μελέτη και πιθανόν σε κάποια σημεία οι πινακίδες να είναι λάθος τοποθετημένες, προτείνω να ζητήσουμε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου την σύνταξη τεχνικής έκθεσης για την κυκλοφορία των οχημάτων στο εσωτερικό οδικό δίκτυο του οικισμού. Το Συμβούλιο Αφού άκουσε τον Πρόεδρο, έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις του άρθρου του Δημοτικού…

Περισσότερα...

Διαγράμμιση διαβάσεων πεζών μπροστά από τα σχολεία

Την:12 Δεκεμβρίου 2014
Σχόλια
ανενεργά

Κύριοι Σύμβουλοι, μπροστά από το Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο δεν υπάρχει διαγραμμισμένη διάβαση πεζών. Προτείνω να ζητήσουμε από τον Δήμο να προβεί στην διαγράμμιση δύο διαβάσεων πεζών, μια στο δρόμο μπροστά από το Δημοτικό Σχολείο και μια στο δρόμο μπροστά από το Νηπιαγωγείο. Το Συμβούλιο Αφού άκουσε τον Πρόεδρο, έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις του άρθρου του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και μετά από διαλογική συζήτηση και σκέψη Αποφαίνεται…

Περισσότερα...

Κατάρτιση 5ετούς επιχειρησιακού προγράμματος 2015-2019, Υποβολή προτάσεων

Την:11 Δεκεμβρίου 2014
Σχόλια
ανενεργά

Κύριοι Σύμβουλοι, ο Δήμος Κιλελέρ με το υπ’αριθμ. 22452/3-11-2014 έγγραφο μας ζητάει να καταρτίσουμε 5ετές επιχειρησιακό πρόγραμμα 2015-2019 και την υποβολή προτάσεων. Το Συμβούλιο Αφού άκουσε τον Πρόεδρο, έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις του άρθρου του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και μετά από διαλογική συζήτηση και σκέψη Αποφαίνεται Ομόφωνα Προτείνει: ΆΞΟΝΑΣ 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Συντήρηση και αξιοποίηση του Αισθητικού Άλσους. ΔΙΚΤΥΑ-ΥΠΟΔΟΜΕΣ Ανόρυξη νέας υδρευτικής γεώτρησης Αξιοποίηση…

Περισσότερα...

Η αληθινή ιστορία της εξέγερσης του Πολυτεχνείου στο Πολιτιστικό Κέντρο Νίκαιας

Την:16 Νοεμβρίου 2014
Σχόλια
ανενεργά

Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας & Πολιτισμού σε συνεργασία με την Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας τιμώντας την επέτειο του Πολυτεχνείου σας προσκαλεί τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου και ώρα 7:00μμ στο Πολιτιστικό Κέντρο στη Νίκαια να παρακολουθήσετε το ντοκιμαντέρ του Στέλιου Κούλογλου «Η αληθινή ιστορία της εξέγερσης του Πολυτεχνείου».

Περισσότερα...

Δωρεά Συλλόγου Γυναικών στην Τοπική Κοινότητα Χάλκης

Την:28 Αυγούστου 2014
Σχόλια
ανενεργά

Μια όμορφη πέτρινη βρύση αντικρύζει όποιος έρχεται στη Χάλκη από την επαρχιακή οδό Χάλκης-Νίκαιας. Η βρύση και το πέτρινο παγκάκι κατασκευάστηκαν με έξοδα του Συλλόγου Γυναικών Χάλκης, προς τον οποίο το Τοπικό Συμβούλιο Χάλκης θέλει να συγχαρεί δημόσια για την αξιέπαινη πρωτοβουλία του.

Περισσότερα...
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com