Google

Σχετικά με τη δημοπρασία που διενεργεί η ΕΤΑΔ ΑΕ για την εκμίσθωση του κτιρίου του πρώην Αστυνομικού Σταθμού Χάλκης

Την:3 Ιουνίου 2014
Σχολιασμός ανενεργός

Κύριοι Σύμβουλοι, ο Δήμος Κιλελέρ μας γνωστοποίησε έγγραφο, σύμφωνα με το οποίο η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ ΑΕ) έχει προκηρύξει ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό με σκοπό την εκμίσθωση του δημοσίου ακινήτου με ΑΒΚ (αριθμό βιβλίου καταγραφής) 792, το οποίο δεν είναι άλλο από το ισόγειο κτίσμα του πρώην Αστυνομικού Σταθμού Χάλκης. Σύμφωνα με το έγγραφο, ο διαγωνισμός ξεκίνησε με τη δημοσίευση της προκήρυξης (21/5/2014) και έχει καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών την 13/6/2014.

Το Συμβούλιο

Αφού άκουσε τον Πρόεδρο, έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις του άρθρου του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και μετά από διαλογική συζήτηση και σκέψη

Αποφαίνεται Ομόφωνα

Επειδή το κτίριο του πρώην ΑΣ Χάλκης, ανεγέρθηκε (1954) με χρήματα που συγκεντρώθηκαν από τους κατοίκους του χωριού, σε κοινοτικό οικόπεδο το οποίο παραχωρήθηκε δωρεάν (1951) για το συγκεκριμένο σκοπό, αποπερατώθηκε και παραδόθηκε προς χρήση (1958) και λειτούργησε ως Αστυνομικός Σταθμός Χάλκης μέχρι το 2001.

Επειδή το 2001 ο πρώην ΑΣ Χάλκης έπαψε να λειτουργεί και το 2010 καταργήθηκε οριστικά με την απόφαση υπ’αριθμ.7001/2/1435-ια΄του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας (ΦΕΚ Β΄ 144/16-2-2010).

Επειδή ο Δήμος Κιλελέρ έχει επανειλημμένα ζητήσει την παραχώρηση της κυριότητας των κτιρίων των πρώην ΑΣ Αγίων Αναργύρων, Αρμενίου, Πλατυκάμπου και Χάλκης, προκειμένου να προχωρήσει στην επιδιόρθωσή και αναμόρφωσή τους ώστε να αξιοποιηθούν εξυπηρετώντας δράσεις κοινωνικής μέριμνας και πολιτισμού.

Επειδή με προηγούμενη απόφαση (19/15-11-2011) του Τοπικού Συμβουλίου είχαμε εισηγηθεί προς το Δήμο Κιλελέρ, το κτίριο του πρώην ΑΣ Χάλκης, με τη δραστηριοποίηση των κατοίκων και κυρίως των νέων του Πολιτιστικού Συλλόγου Χάλκης και με τη συγκέντρωση υλικού που αφορά σε σημαντικές στιγμές της ιστορίας του λαϊκού πολιτισμού του χωριού μας, να λειτουργήσει ως λαογραφικό μουσείο για την ανάδειξη του τόπου μας. Ο δε Δήμος Κιλελέρ συμπεριέλαβε την εισήγησή μας στο αίτημα που απεύθυνε προς την ΕΤΑΔ ΑΕ.

Επειδή η ΕΤΑΔ ΑΕ έχει συναινέσει σε παρόμοιο αίτημα του Δήμου Κιλελέρ παραχωρώντας την κυριότητα του κτίριου του πρώην ΑΣ Νίκαιας στον δήμο με σκοπό την ανέγερση Δημοτικής Βιβλιοθήκης της περιοχής, έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.

Επειδή στην με αριθμ.πρωτ. 10783/20/5/2013 σχετική ερώτηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ Η.Διώτη και Δ.Γελαλή προς τον Υπουργό Οικονομικών, με θέμα «Επιστροφή κτιρίων πρώην ΑΣ στις τοπικές κοινωνίες», ο αρμόδιος Υπουργός απάντησε ότι το Υπουργείο διάκειται θετικά απέναντι σε αιτήματα παραχώρησης δημόσιων ακινήτων από τους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ, ειδικά αν ο σχεδιασμός για τα ακίνητα αυτά αφορά στην ανάπτυξη δράσεων κοινωνικής μέριμνας, φροντίδας και αλληλεγγύης, καθώς επίσης και ότι το ΤΑΙΠΕΔ κατά τη διαδικασία αξιοποίησης των ακινήτων που περιέχονται στην κυριότητά του λαμβάνει υπόψη τις απόψεις των τοπικών φορέων.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους:

Δηλώνουμε ως Τοπικό Συμβούλιο την πλήρη αντίθεσή μας με την ενέργεια του Υπουργείου Οικονομικών και της ΕΤΑΔ ΑΕ, να προκηρύξει ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση του κτιρίου του πρώην ΑΣ Χάλκης, διότι το κτίριο αυτό αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της τοπικής κοινότητας και ως τέτοιο, πιστεύουμε, ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί από την ελληνική πολιτεία και να επιστραφεί στην τοπική κοινωνία για την αξιοποίησή του για κοινωφελείς σκοπούς.

Ζητούμε από τον Δήμο Κιλελέρ να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ανάδειξης του θέματος με δημοσίευση της απόφασης στους στα μέσα ενημέρωσης.

Συγκαλούμε έκτακτη Γενική Συνέλευση των κατοίκων της Χάλκης (Άρθρο 85 του Ν.3852/2010) την Πέμπτη 5 Ιουνίου 2014 για να καθορίσουμε την περαιτέρω στάση μας.

Λήψη (PDF, 117KB)

Ο σχολιασμός είναι ανενεργός.

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com